Duaal leren voor IT: concrete informatie

Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) werd in 2018 het project: “From Practice-Oriented Trainings to Employable IT-Experts” gestart. In Vlaanderen werkt Syntra West hierin samen met Odisee Hogeschool, BrugIT en VDAB. Partners op internationaal niveau zijn twee universiteiten uit Bulgarije en Finland. De gezamenlijke doelstelling is om samen met IT-experts de kloof te onderzoeken tussen aangeboden IT-competenties via onderwijs en opleiding en de competentievraag binnen de IT-sector. Verschillende kleine en grotere projectacties brengen vervolgens vraag en aanbod dichter bijeen.

Duaal leren wordt sinds kort door veel opleidingscentra aangeboden voor allerhande richtingen. Ook voor IT-bedrijven is duaal leren van groot belang. De opleidingen die in Vlaanderen aangeboden worden zijn goed en veel studenten starten ook met IT-opleidingen. Toch blijven de bedrijven kampen met vacatures die niet ingevuld worden. Dankzij duaal leren kunnen ook werknemers die niet direct aan IT als keuzeberoep gedacht hadden, toch nog een opleiding volgen. Zo ontdekken soms duaal-leren werknemers tijdens hun opleiding de felbegeerde competenties waar de werkgeveres zo op staan te wachten.

Zo vindt de werkgever potentiële medewerkers die perfect passen binnen het bedrijf.

De studenten zijn onder andere jongvolwassenen voor wie het bestaande opleidingsaanbod ontoereikend is en die een praktijkgerichte aanpak verkiezen, vrouwen met veel potentieel voor de veranderende IT-functies die niet enkel technische competenties nodig hebben en nieuwkomers die al een IT-achtergrond hebben of graag met een opleiding willen starten die hen een grote kans op tewerkstelling biedt, nog voor ze perfect Nederlands spreken.

Typisch voor duaal leren is dat de jongere wordt opgeleid door de werkgever in zijn eigen bedrijf, waardoor men aan de bron van nieuw talent zit. Goede krachten kunnen na de opleiding meteen worden ingelijfd. Indien je als werkgever een leerwerkplek aanbiedt, kan je in bepaalde gevallen ook genieten van steunmaatregelen.

 

Mentorship voor de bedrijven

In het kader van het ESF-project wordt naast een kwalitatief en kwantitatief vacatureonderzoek en het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe, state-of-the-art IT-opleidingen, ook een Employable-IT-mentorship traject uitgewerkt voor bedrijven die nog geen ervaring hebben met duaal leren.

Met het mentortraject beogen organisaties zoals Syntra West het leertraject van cursisten en mentoren in stagebedrijven te versterken. Syntra West is momenteel op zoek naar bedrijven die nood hebben aan C#-developers en die eventueel in het duaal-leren traject interesse hebben.
 

Enkele mogelijke voordelen voor de werkgever

Algemene voordelen: je kan jonge mensen ‘kneden’ naar jouw manier van werken, je toont een zeker maatschappelijk engagement, je leidt een werkkracht op die nadien eventueel vast in dienst kan blijven, je onderhoudt voeling met deze doelgroep (jonge werknemers in opleiding kunnen jou ook nog wat leren, contacten met onderwijs …).

Stagebonus van € 500 na elk academiejaar.

Fiscaal voordeel: belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen (of de loonkosten die je als beroepskosten mag inbrengen). Het moet hierbij natuurlijk gaan om leervergoedingen of lonen die je betaald hebt aan een jongere voor wie jouw bedrijf in aanmerking kwam voor de startbonus.

RSZ-vermindering voor mentoren van € 800 per kwartaal.